Anlita oss

Globalisering, oväntade händelser, organisationsförändringar och systemimplementationer, det är vardagen för många företag idag. Förmågan att snabbt kunna ställa om och vara redo är ofta avgörande för att ditt företag ska kunna leverera i tid med god kvalité.

Med Novares breda kandidatnätverk och interna samarbeten kan du oavsett behov vara säker på att vi finner rätt kompetens till ditt företag. Med vår hjälp kan ni fokusera på er kärnverksamhet.

 

HR-tjänster

Inom området HR-tjänster erbjuder vi bland annat personalplanering t.ex. under en omorganisering, produktionsplanering av personal samt volymrekryteringar.

 

Konsulttjänster

Våra konsulter är specialister inom HR, Ekonomi och Administration, på operativ samt strategisk nivå.

Vår standardprocess:

Ni som uppdragsgivare kommer med en förfrågan utifrån ert behov, vi skapar gemensamt en kravprofil, tidsplan och kartlägger de kandidater som kan vara aktuella för er vakans.

 

Vi skapar en skräddarsydd annons utifrån kravprofil. Annonsen publiceras på hemsida, jobbsajter, sociala kanaler och i våra nätverk. Vid bristkompetenser/nischade profiler skapas digitala kampanjer för att säkerställa ett brett och relevant urval.

 Vid längre förfrågningar och mängdrekryteringar görs unika aktiviteter för den enskilda processen, fråga oss gärna vad vi kan göra för er!

 

Kvalitetssäkringen innefattar ett urval av telefonavstämning, gallringstest, insamling av dokument(licenser, certifikat etc.), kickout-formulär, referenstagning, case- och djupintervjuer. Momenten baseras på underlaget från uppdragsgivaren och syftar till att stämma av kompetens och drivkrafter i förhållande till önskad profil.

 

Ett urval av de starkaste kandidaterna presenteras fram till, av kunden vald, representant hos kundföretaget. Kandidaten presenteras i textform genom en sammanfattning av kandidatens profil.

 

 

Om kunden önskar anordnas ett möte mellan kandidat och uppdragsgivare, mötet kan ske i fysisk form, över telefon eller över videolänk.

 

Vi anställer kandidaten hos Novare Professionals och därmed besitter vi arbetsgivaransvaret medan uppdragsgivaren arbetsleder konsulten på plats.

 

Vi genomför en uppföljning både med dig som kund och med konsulten som anställts